"Det här blir absolut en ökad patientsäkerhetsrisk!"

"Det här blir absolut en ökad patientsäkerhetsrisk!"

"Det här blir absolut en ökad patientsäkerhetsrisk!"

Foto: Robert Fors

Moderaternas Fredrik Röjd

 

Foto: Robert Fors

Leif Hansen från SRD

 

Foto: Robert Fors

Lisa Månsson

 

Foto: Robert Fors

Foto: Robert Fors

Foto: Robert Fors

Lördagen den 11:e juni hölls inför ett drygt hundratal i publiken på Postplan i Ljusdal en manifestation till stöd för det s.k. ”ambulansuppropet”. Bakgrunden till uppropet är beslutet från Region Gävleborg där man numera från den 6:e juni tillhandahåller endast en ambulans i Ljusdals Kommun mellan kl. 17.00 - 08:00 Arrangörer för dagen var Socialradikala Demokraterna.

 

- Redan idag är det för lite med två ambulanser, menar Leif Hansen (SrD). Och intresset för frågan är stort, fortsätter han. Den namninsamling vi har startat ger fulla listor överallt. Och då har vi bara börjat, berättar Leif.

 

Även Moderaterna i Ljusdal anser att denna fråga är så pass viktig att man valde att under förmiddagen delta på Postplan under manifestationen. Och Moderaternas ordförande Fredrik Röjd skräder inte med orden.

- Vi tycker att det är helt förkastligt att skära ner på ambulanssjukvården i Ljusdals Kommun som man nu är på gång att göra. Det kommer att medföra en ökad osäkerhet, oavsett ålder och vart man bor i kommunen, och det är helt fel väg att gå. Vi ska utveckla den offentliga servicen i Ljusdals kommun, inte avveckla den.

 

Och Fredrik förklarar vidare att man inte kommer att släppa den här frågan i första taget från Moderat håll.

- Vi kommer att arbeta vidare aktivt med den här frågan. Jag vill inte leva i otrygghet och det tror jag ingen annan vill heller, säger Fredrik.

 

Även från Ljusdals kommuns politiska ledning anser man att man behöver ha två ambulanser på plats för att kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga.

- Indragningarna ger en felaktig signal. Vi vill utveckla kommunen, det här blir fel, menar kommunalrådet Lasse Molin (M). Vi har sedan någon vecka tillbaka en dialog med Regionen där vi har varit tydliga med att tala om vad vi vill. Vi har ju naturligtvis förståelse för om det saknas personal så saknas det väl personal men då får de väl arbeta på det.

 

Lisa Månsson jobbar som läkare på Ljusdals Närsjukvård var på plats under dagen och hon är mycket kritiskt till Regionens beslut.

- Det är oförsvarbart. För att redan idag står vi utan ambulans när jag går jour på akuten. Det här betyder ju dels att de ambulanssjukvårdare vi har idag blir utarbetade. Redan nu idag så har dom ju mycket lite semester eller ingen alls för att täcka upp den personalbrist som finns. Och nu har det lagts ut listor för att täcka ytterligare pass i år. Det här blir absolut en ökad patientsäkerhetsrisk. Man kan inte bara bygga alla beslut på statistik. Man måste titta på säkerheten också, säger hon.

 

Reportaget kan du höra här

 

Reporter: Robert Fors

© Radio Ljusdal 2016