Skol IF höll avslutning och Fair-Play pris utdelades

Skol IF höll avslutning och Fair Play pris utdelades

Skol IF höll avslutning och Fair Play pris utdelades

Ledaren JImmy Svensson och barnen vi hör i intervjun.

 

Foto: Micke Svärd

Alla barnen som deltog under dagen

Klass 1A som fick Fair Play priset för lågstadiet.

 

Foto: Micke Svärd

Klass 6B som vann Fair Play priset för mellanstadiet

 

Foto: Micke Svärd

Under tisdagen hölls för femte gången Skol IF:s avslutning för Stenhamreskolan på Älvvallen i Ljusdal. Barnen fick tävla i modifierade OS-grenar såsom Slägga med en basketboll i en bollpåse och i Diskus med en Frisbee, allt för att barnen skulle ha en rolig dag. I år delades också ut två Fair Play priser till låg och mellanstadiet och det var klass 1A och 6B som fick motta dem.

 

Det var alltså cirka 280 barn och ungdomar som under tisdagen hade samlats på Älvvallen för att avsluta årets Skol IF med en massa lek och tävlingar i solen.

- Skol IF verkar för att barn och unga ska kunna få en aktiv fritid och få röra på sig både under och efter skoltid, säger Jimmy Svensson som fortsätter med att berätta att det jobbas för att det här ska kunna bli verklighet på alla skolor i kommunen i framtiden.

 

Barnen fick under dagen prova på att tävla och leka i OS-grenar såsom Slägga och Diskus, men varje gren var modifierad för att passa barnen bättre. Den röda tråden för dagen var dock rent spel och Fair Play mellan alla närvarande.

- Vi valde just att ha OS grenar för det finns en tanke inom den Olympiska ideén att det ska vara Fair Play som gäller, det tycker vi är en fantastisk idé att ge barnen, säger Jimmy Svensson.

 

I år delades det också ut priser till två av klasserna som levt upp till Fair Play tanken. Ett pris gick till klass 1A för lågstadiebarnen och det andra priset gick till klass 6B för mellanstadieeleverna.

- De fick priserna för att de visat bra kamratanda och samarbetsvilja och dessutom peppat och stöttat sina klasskamrater, säger Jimmy Svensson, som fortsätter med att berätta att alla klasser överlag skött sig på ett fantastiskt sätt under dagen.

 

Skol IF har haft kontinuerliga aktiveteter under läsåret och är en viktig del för barn och unga att få en chans att få en aktiv fritid.

 

Du kan lyssna på en intervju med Jimmy Svensson här

 

Dessutom träffade vi några av barnen och snackade om dagen, den kan du lyssna på här

 

 

Text och Reporter: Micke Svärd

 

© Radio Ljusdal 2016