Örjan Fridner omvald på lugnt årsmöte

Örjan Fridner omvald på lugnt årsmöte

Örjan Fridner

Under måndagskvällen hölls på Järvsöbaden Ljusdals Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte. Årsmötet gick lugnt till och när den sista punkten på dagordningen var klubbad stod det klart att Örjan Fridner valdes om som ordförande för två år. Övriga förändringar kring styrelsen blev att Ove Schönning avgick som ”studieorganisatör” och ersattes av Jan Nordlinder, Björn Mårtensson ersattes av Lars Engström som styrelseledamot, Marcus Evensson ersattes av Ove Schönning och en tidigare vakant plats tillsattes av Mostafa Touil.

Under årsmötet, som leddes av riksdagsledamoten Patrik Lindqvist från Sandviken, höll även Ljusdals Kommuns oppositionsråd Marcus Evensson ett kortare tal om hur arbetet i kommunen fortskrider ur socialdemokratiskt håll samt att man bl.a. talade om hur man ska göra för att öka medlemsantalet och engagemanget till nästa år.

 

Intervju med Örjan Fridner och Patrik Lindqvist kan du höra här

 

Reporter: Emil Sjöblad

Foto: Robert Fors

 

2016-03-14

© Radio Ljusdal 2016