"Vi behöver helt enkelt bli starkare, kaxigare och tuffare"

"Vi behöver helt enkelt bli starkare, kaxigare och tuffare"

Eva Lindberg (S) informerar om Storregion

 

Foto: Emil Sjöblad

Det nya förslaget om en storregion där region Gävleborg ska slås samman med Uppsala, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro har lokalt i kommunen möts av stark kritik bland de politiska partierna, förutom av Socialdemokraterna.

Under onsdagskvällen hade därför Socialdemokraterna bjudit in Eva Lindberg (S) från Region Gävleborg, ordförande i regionsstyrelsen, till ett informationsmöte om den nya storregionen.

- Vi behöver helt enkelt bli starkare, kaxigare och tuffare och att då samarbeta och bilda region tillsammans och ta ett gemensamt ansvar för ett större område, det tror jag är en framgångsfaktor, säger Lindberg på frågan om varför Gävleborg bör bli en del av storregionen.

 

Storregionsförslaget har lokalt blivit väldigt kristiserat och farhågor om bland annat sämre demokratiskt inflytande, sämre sjukvård i glesbygd , mindre arbetstillfällen har rests bland i stort sett samtliga partier i kommunen.

Eva Lindberg menar dock att vi redan idag har ett ojämnlikt Sverige eftersom det indelat i tre stora regioner och sedan 18 små regioner.

- Jag ser hur vi som tillhör de 18 små har väldigt svårt att ta oss fram i den nationella debatten och i de nationella prioriteringarna.

 

Den storregion som Gävleborg kommer ingå i kommer enligt förslaget att innehålla 64 kommuner och det finns en oro över hur mindre kommuner kommer att påverkas när det gäller inflytande och påverkan. På frågan om det inte kommer att bli svårt att hantera så många kommuner svarar Eva Lindberg:

- Redan idag har vi tre områden i Sverige som har en större indelning än vi idag och som har väldigt många kommuner och det kan man lösa på lite olika sätt, det är otroligt viktigt att diskutera den här demokratiska delen och hur man ska samverka mellan kommunerna i vardagen, det är ju inte så att man kan samverka mellan 64 samtidigt, det är ju inte vettigt, utan här måste man titta på vad som är vettigt och bra för kommunerna, säger Lindberg.

 

Socialdemokraterna i Ljusdal har blivit kristiserad för att de är positiva till storregionen och Markus Evensson fick frågan om hur han tror motståndet kommer att påverka den här frågan.

- Egentligen inget alls, det är ju det här som är den stora kritiken bland folk att det här är en en riksfråga, det är ju faktiskt riksdagen som bestämmer i den här frågan och det man har gjort med den här indelningskommittén är att man haft en dialog med alla regioner och kommuner för att se vart vi är på väg och utav de här 64 kommunerna som lämnat in svar så är ju den större majoriteten positiva, likaså regionerna och det innebär att riksdagen skulle ju inte gå emot regionerna.

 

Lyssna på reportaget i sin helhet här

© Radio Ljusdal 2016