Socialdemokraterna i Ljusdal föreslår nya strukturerar för att arbeta med mål

Socialdemokraterna i Ljusdal föreslår nya strukturerar för att arbeta med mål

Markus Evensson

I Ljusdals Kommuns årsredovisning för 2017 framgår det att kommunen uppnått 7 av de 27 mål man satt upp. Till kommunstyrelse sammanträdet den 31 maj där budget avhandlas så har Socialdemokraterna i Ljusdal tagit fram ett måldokument med förslag för hur kommunen ska arbeta annorlunda i framtiden.

"Vi har nu beslutat om en helt ny politisk organisation i kommunen och vi ser att kommunens sätt att arbeta, både inom politiken och inom verksamheten, behöver förändras. Vi ser en möjlighet att bedriva en mer kulturell, samhällsvänlig och miljöinriktad politik. Av den anledningen har Socialdemokraterna kommit fram till nya mål för att driva Ljusdals kommun framåt. Våra invånare är värda en aktiv politik där vi lyfter en hållbar utveckling genom de 3 dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har nu beslutat om en helt ny politisk organisation i kommunen och vi ser att kommunens sätt att arbeta, både inom politiken och inom verksamheten, behöver förändras. Vi ser en möjlighet att bedriva en mer kulturell, samhällsvänlig och miljöinriktad politik. Av den anledningen har Socialdemokraterna kommit fram till nya mål för att driva Ljusdals kommun framåt. Våra invånare är värda en aktiv politik där vi lyfter en hållbar utveckling genom de 3 dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet."

 

Så skriver Socialdemokraterna i Ljusdal i sitt förslag till budget 2018 som är kritiska till hur kommunen arbetat med de mål som satts upp, där 7 av 27 har uppfyllts.

 

- Det finns ingen som helst röd tråd från de här fullmäktigemålen ner mot styrelse, nämder och jämt emot verksamhet eller vår personal. Då vill vi i förväg innan kommunstyrelse den 31 berätta om att vi i Socialdemokraterna har tagit fram ett nytt måldokument för hur vi ska jobba säger Markus Evensson, Socialdemokraterna i Ljusdal

 

På frågan om hur arbetet med mål kommer förändras om Socialdemokraternas förslag träder i kraft svarar Markus Evensson.

 

- Det kommer vara en markant skillnad. I dagsläget har kommunfullmäktige spikat mål som riktar in sig väldigt mycket på befolkningsökning, arbetslöshet och diverse mätningar. Det är inga egna aktiva insatser som kan mätas berättar Markus Evensson.

 

När måldokumentet togs fram så tittade man på hur andra kommuner har arbetat.

 

- Det finns 289 andra kommuner som jobbar med mål på olika sätt och vi har letat, kopierat och snott samma det här på ett sätt som passar oss här i Ljusdal säger Markus Evensson, Socialdemokraterna i Ljusdals gruppledare och oppositionsråd.

 

Lyssna på hela intervjun här

 

Text och intervju: Viktor Hansson

 

© Radio Ljusdal 2016